Προπονητής
Κωνσταντίνος Μυστακίδης

Τρύφων Μαυροειδής

Δημήτρης Ελεζάι

Δημήτρης Σαράφογλου

Ντέϊβη Αλσέλα

Στέλιος Λεκάι

Χρήστος Μαυρίδης

Κωνσταντίνος Παντζιάλας

Αντώνης Ραπτόπουλος

Κωνσταντίνος Γκουτζιούλης

Δημήτρης Σκαμαγκάς

Κωνσταντίνος Γκατζούνης

Τρύφων Σάββας

Χρήστος Αχλάζωφ

Κωνσταντίνος Ελενίδης

Ανδρέας Χάντρι